Splošni pogoji o varstvu osebnih podatkov

V skladu z GDPR Vas obveščamo, da smo našo komunikacijo ustrezno prilagodili novim pravilom glede varstva osebnih podatkov. Vaši osebni podatki bodo predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglašate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. Poleg tega imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje prej omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb Vas prosimo, da se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, in sicer na e-mail naslov:info@izjemno-zivljenje.si

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.

Podatki se hranijo do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani. Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za namene obveščanja o novih zapisih na spletni strani, namene neposrednega trženja (prijava na delavnice, programe in dogodke), namene segmentiranja (individualizirano kreirane emaile in oglase na Facebooku) in izvajanja elektronskega sporočanja. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene:
Email naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja email novic, oglaševanje na Facebooku) Telefonsko številko (za namene obveščanja v primeru dogodkov, tečajev in morebitnih obrazložitev)

Upravljavec, Polona Hribar s.p., se obvezuje, da bo podatke obdelovala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.